130981.jpg

 

 

 

 

 


131020.jpg

 

 

131118.jpg

 

 

131187.jpg

 

131227.jpg

 

 

131348.jpg

 

131431.jpg

 

a2NGXQ9_700b_v1.jpg

 

a6w8Pmq_700b_v1.jpg

 

a6w8RYA_700b.jpg

 

aAYZMEL_700b.jpg

 

aBKoZnz_700b_v2.jpg

 

aBKv9wN_700b.jpg

 

aVOdMXM_700b.jpg

 

awrvEoD_700b_v1.jpg

 

awrvYjR_700b.jpg

 

aYbdNxv_700b_v1.jpg

 

底下是常見的Meme主角群現在的樣子

常見的meme001.jpg 常見的meme002.jpg 常見的meme003.jpg 常見的meme004.jpg 常見的meme005.jpg 常見的meme006.jpg 常見的meme007.jpg

 

只有臭臉貓的臉還是一樣臭

常見的meme008.jpg

 

奧斯卡獎001.jpg

奧斯卡獎002.jpg

 

GIF

 

131131.gif

 

 

 

 

 

被吃走了

agyjRMn_460sa.gif

 

 

 

 

這是焊接的過程

anYVAAn_460sa.gif

 

 

 

 

aqmAoeQ_460sa.gif

 

懶貓

aZPvoQQ_460sa.gif  


文章標籤
創作者介紹

錢得勒 Chandler's

Chandler 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()